TIP POSTER BİLDİRİ OTURUMLARI

 

Poster Bildiri Oturumu-I
14.10.2023 (Cumartesi) 12.00-12.30
Poster Sergi Alanı
Oturum Başkanları - Esra Işık, Çiğdem Bakkaloğlu  

Bildiri Numarası ID Başlık İsim Bölüm
P1 3873 DOĞUMDAN HEMEN SONRA YAPILAN BOY ÖLÇÜM İŞLEMİNİN İKİNCİ AYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULTRASONOGRAFİK İNCELEMEDEKİ AÇI ÖLÇÜMLERİNE VE GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ GELİŞİM SIKLIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Lütfiye İdil Emral Tıp
P2 4204 MIS-C öntanısı ile yatırılıp Nöroblastom tanısı alan zorlu olgu Hatice Mine Cakmak Tıp
P3 5022 Nefrotik Sendromlu Çocukların Relaps ve Remisyon Dönemlerinde Kardiyovasküler Değerlendirilmesi Sevgin Taner Tıp
P4 4859 İLAÇ İLİŞKİLİ SERUM HASTALIĞI BENZERİ REAKSİYON; OLGU SUNUMU İlke Baş Tıp
P5 4884 Pandemi Döneminde Ağır Malnütrisyon ve COVID-19 Enfeksiyonu ile Başvuran Kistik Fibrozis Olgusu Deniz Yaşar Tıp
P6 4909 Anafilaksi ve Aşı Yanılgısı: İnek Sütü Protein Alerjisi Teşhisi Ardındaki Hikaye Deniz Yaşar Tıp
P7 4930 JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİTLİ OLGUDA İNTRAKRANİYAL BASINÇ ARTIŞI VE SAĞ TRANSVERS SİNÜS TROMBOZUNA BAĞLI GELİŞEN NERVUS ABDUCENS PARALİZİSİ Hilal Bakır Tıp
P8 4958 Hipoksik İskemik Ensefalopati Ayırıcı Tanısında Metabolik Hastalıklar: Nadir bir olgu sunumu Rıza Yıldırım Tıp

Poster Bildiri Oturumu-II
14.10.2023 (Cumartesi) 12.00-12.30
Poster Sergi Alanı
Oturum Başkanları - Nihal Karadaş, Özgür Özdemir  

Bildiri Numarası ID Başlık İsim Bölüm
P9 5028 Nadir görülen 5q33.3q35.1 kromozomunda interstisyel delesyon Arzu Eroğlu Tıp
P10 5040 Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Trikobezoar Pelin Sağer Tıp
P11 5054 ÇOCUKLARDA YABANCİ CİSİM ASPİRASYONU ÖNEMİ: MASUM BİR OYUNCAK ARABA ÖLÜME NEDEN OLABİLİR Mİ? Hazal Zariçlar Tıp
P12 5057 Alveolar ekinokok tanısı alan karaciğer ve akciğer tutulumu saptanan pediatrik bir olgu Aslı Arslan Tıp
P13 5068 NADİR GÖRÜLEN BİR YAN ETKİ: TRİMETOPRİM-SÜLFAMETOKSAZOLE BAĞLI HİPERKALEMİ Edibe Nehir Yüksel Tıp
P14 5069 Terminal İleit ve Kawasaki Hastalığı: Olgu Sunumu Bilge Kaan Anutgan Tıp
P15 5082 İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon tanısı ile izlenen hastaların klinik ve radyolojik özellikleri ve prognozlarının değerlendirilmesi Zehra Meral Tıp
P16 5089 GRUP A STREPTEKOKA BAĞLI SEPTİK ŞOK VE NEKROTİZAN FASİİT GELİŞEN BİR OLGU TAKDİMİ Kübra Cebeci Tıp

Poster Bildiri Oturumu-III
14.10.2023 (Cumartesi) 12.00-12.30
Poster Sergi Alanı
Oturum Başkanları - Gülcihan Özek, Gökçen KARTAL  

Bildiri Numarası ID Başlık İsim Bölüm
P17 5101 AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ (AKY) NEDENİYLE KARACİĞER NAKLİ UYGULANAN ÇOCUK HASTA: FULMİNAN COVİD – 19 HEPATİTİ Doğan Barut Tıp
P18 5103 KONJENİTAL SÜKRAZ-İZOMALTAZ EKSİKLİĞİ, TÜRKİYE'DEN İLK VERİLER Özge Arslan Tıp
P19 5104 İmmünkompetan Küçük Çocukta Fibrinopürülan Perikardit  Ahmet Bozkurt Tıp
P20 5105 BİR SİKLOSPORİN YAN ETKİSİ:NÖROTOKSİSİTE Bilgenur Kirli Tıp
P21 5108 Retrofarengeal apse ve klivus osteomyeliti tanısı alan pediatrik bir olgu Coşkun Ekemen Tıp
P22 5109 GELİŞME GERİLİĞİNDEN MUKOPOLİSAKKARİDOZ TANISINA: İKİ OLGU Hilal Demir Tıp
P23 5111 Stafilokoksik Toksik Şok Sendromu Emine Çiğdem Özer Tıp
P24 5112 METABOLİK HASTALIK PENCERESİNDEN HİPERGLİSEMİK KETOASİDOZ: ORGANİK ASİDEMİ OLGUSU Erkam Dolapcı Tıp

Poster Bildiri Oturumu-IV
14.10.2023 (Cumartesi) 12.00-12.30
Poster Sergi Alanı
Oturum Başkanları - Bircan KAVAZ, Eser DOĞAN  

Bildiri Numarası ID Başlık İsim Bölüm
P25 5113 ANTİVENOM ANAFLAKSİSİNDE DESENTİSİZASYON UYGULAMASI: VAKA SUNUMU Gizem Tunçalp Tombak Tıp
P26 5114 İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Olgusunda Komplike Serebral Ven Trombozu Tedavisi ve Yönetimi Ezgi Üstün Tıp
P27 5117 Human Herpes Virüs 6'ya Bağlı Menenjit Gelişen Bir Olgu Aslı Öktem Tıp
P28 5119 Tip 1 Diyabetli Olguda Travma Sonrası Konservatif Tedaviye Yanıt Vermeyen Ayak Yarası: Gecikmiş Yara İyileşmesi mi? Diyabetik Ayak mı? Alp Eren Yeniay Tıp
P29 5120 NEKROTİZAN MİYOFASİİT; OLGU SUNUMU Ali İhsan Efe Tıp
P30 5123 SANTRAL NÖROJENİK HİPERVENTİLASYON İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN ÇOCUK HASTA Elif Zeynep Gurup Temizel Tıp
P31 5127 Nadir Bir Kromozom Anomalisi: Mozaik Trizomi 9 Gülin Kıyak Tıp
P32 5131 İnfantil Vaskülit olgusu İremsu Aldemir Tıp