HEMŞİRELİK SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI

Hemşirelik Sözel Bildiri Oturumu-I
15.10.2023 (Pazar)  14.30-15.15
Salon C ( Tiyatro Salonu)
Oturum Başkanları - Ayşe KAHRAMAN, Merve GÜMÜŞ   
*Sözlü sunumlar için süre 5 dakika sunum, 1 dakika tartışma olarak planlanmıştır.

Bildiri Numarası ID Başlık Sunucu Yazar İsmi Bölüm
SB4 4383 Kanser Tanısıyla İzlenen Çocukların Ebeveynlerinde Dayanıklılığı Etkileyen Psikososyal Faktörlerin İncelenmesi Merve Kurt Hemşirelik
SB10 4792 Tip 1 Diyabetli Çocukların Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri ve Metabolik Kontrollerinin Belirlenmesi Sümeyye Özarslan Hemşirelik
SB48 3502 COVID-19 SALGINININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Burcu Otlu Hemşirelik
SB49 3506 ANNE SÜTÜ İLE BESLENMEDE KRONOBİYOLOJİK YAKLAŞIM MODELİNE GÖRE KLİNİK UYGULAMALARIMIZ Cemile Akçam Hemşirelik
SB50 3529 BÜTÜNLEŞTİRİCİ GELİŞİMSEL BAKIM MODELİ İLE PREMATÜRE BEBEĞE YAPILAN KÜME BAKIMININ İNTRAKRANİYAL KANAMAYI ÖNLEMEYE ETKİSİ: OLGU SUNUMU Bahar Efe Hemşirelik
SB51 4402 Minör Cerrahiye Yönelik Çocuk Özerkliği İçin Ebeveyn Öz-yeterliğinin Çocukların Ameliyat öncesi Korku ve Anksiyete Düzeyiyle İlişkisi Mehtap Çil Hemşirelik
SB52 4473 Çocuklarda Terapötik Girişim Olarak İnsansı Robotların Kullanımı: Sistematik Derleme Mehtap Çil Hemşirelik
SB53 4491 OYUN TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EL YIKAMA VE HİJYEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Recep Kara Hemşirelik
SB54 4523 YENİDOĞAN METABOLİK VE ENDOKRİN SİSTEM TARAMALARI Aydın Avcı Hemşirelik
SB55 4538 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin süt algıları ve emzirme öz yeterlilikleri arasındaki ilişki: Kesitsel bir çalışma Nazli Candan Hemşirelik
SB56 4801 YENİDOĞAN HEMŞİRELERİNİN YAPAY ZEKA KULLANIMINA YÖNELİK KAYGI VE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Aydın Avcı Hemşirelik

Hemşirelik Sözel Bildiri Oturumu-II
15.10.2023 (Pazar)  15.30-16.30
Salon C (Tiyatro Salonu)
Oturum Başkanları - Dilek ERGİN, Seher SARIKAYA KARABUDAK  

Bildiri Numarası ID Başlık Sunucu Yazar İsmi Bölüm
SB57 4751 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PREMATÜRE BEBEĞİ YATAN ANNELERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI İLE STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Sema Kaya Bozkurt Hemşirelik
SB56 4742 OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI OLAN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARI İÇİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TEDAVİ KULLANIM DURUMLARI ve ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Edibe Ece Onur Hemşirelik
SB58 4837 Kronik Hastalığı Olan Çocukların ve Ebeveynlerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi Şeydanur Çelik Hemşirelik
SB60 4862 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERDE JIGSAW ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Raif Emre Tiryaki Hemşirelik
SB61 4898 ACİL SERVİSTE NEBULİZATÖR TEDAVİSİ ALAN 5-8 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA TERAPÖTİK OYUNUN ÇOCUĞUN KORKU, ANKSİYETE VE İŞLEME UYUMUNA ETKİSİ Filiz Karaca Develi Hemşirelik
SB62 4901 Prematüre Bebeği Olan Annelerin Kanguru Anne Bakım Uygulama Sonuçları: Bilgi, Algı, Engel ve Bağlanma Üzerine Etkisi Emine Üstün Şahin Hemşirelik
SB63 4902 Annelerin Tamamlayıcı Beslenme Uygulamaları ile Psikolojik Sağlıkları ve Beslenme Süreci Tutumları Arasındaki İlişki Yeliz Taşdelen Hemşirelik
SB64 4903 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Kanguru Bakımına İlişkin Algı, Bilgi, Engel ve Uygulamalarının İncelenmesi Emine Üstün Şahin Hemşirelik
SB65 4905 Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda İnsülin Tedavi Yönteminin Hipoglisemi Korkusuna ve Besin Ögesi Alımına Etkisi Yelda Mansuroğlu Hemşirelik
SB66 4911 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI KARŞITLIĞI VE TEREDDÜTLERİ: TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ Esma Güneş Hemşirelik
SB67 4913 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Alanında Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili Ebru Yavuz Hemşirelik
SB68 4917 ÇOCUK SAĞLIĞINDA KÜRESEL ACİL DURUMLAR, ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER: BİR GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI Büşra Hızlıol Hemşirelik
SB69 4916 ÇOCUK KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN MERHAMET YORGUNLUĞU VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Büşra Hızlıol Hemşirelik
SB26 4953 Covid-19 Pandemisi Öncesi İle Pandemi Döneminde Adölesanlarda İlaç Alımı Yoluyla Öz Kıyım Girişimlerinin Ve Psikiyatrik Özelliklerin Değerlendirilmesi: 6 Yıllık Karşılaştırılmalı Analiz Zeynep Gökoğlu Sevinç Hemşirelik

Hemşirelik Sözel Bildiri Oturumu - III
15.10.2023 (Pazar)  15.30-16.30
Salon B (Yunus Emre Salonu)
Oturum Başkanları - Figen YARDIMCI, Dilek ZENGİN  

Bildiri Numarası ID Başlık Sunucu Yazar İsmi Bölüm
SB70 4915 Neonatal Resüsitasyon Eğitiminde Ciddi Oyunların Kullanımı: Bir Gözden Geçirme Çalışması Sema Aker Hemşirelik
SB71 4919 Sosyal Medya İle Dönüşen Annelik Kimliği: Nitel Bir Çalışma Sema Aker Hemşirelik
SB72 4921 MÜSLÜMAN GEBELERİN ANNE SÜTÜ AKRABALIĞI VE SÜT BANKALARI HAKKINDAKİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA Aleyna Bulut Hemşirelik
SB73 4922 PATERNAL TEN TENE TEMASIN BABA-BEBEK BAĞLANMASI ÜZERİNE ETKİLERİ: SİSTEMATİK BİR DEĞERLENDİRME Aleyna Bulut Hemşirelik
SB74 4924 Pediatri Hemşirelerinin Aile Merkezli Bakım Verme Deneyimleri Asiye Doğan Cengiz Hemşirelik
SB75 4928 Emziren Annelerin Geleneksel Tıp Kullanımları ile Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Yönelik Tututmları Fatma Çakmak Hemşirelik
SB76 4961 Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerde Çocuklara Pansuman İşlemi Sırasında Uygulanan Sanal Gerçeklik Uygulamasının Ağrı Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme Ayçin Ezgi Önel Hemşirelik
SB77 4964 NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON TEDAVİSİ GÖREN YENİDOĞAN GEÇİCİ TAKİPNE TANILI YENİDOĞANIN KONFOR KURAMINA GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU Seher Ünverdi Hemşirelik
SB78 4982 Yapay Zeka Gelecekte Pediatri Hemşireliğini Nasıl Etkiler? ChatGPT’ ye sorduk Duygu Karaarslan Hemşirelik
SB79 4986 Türkiye’de Terapötik Oyun İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Reyhan Ündere Hemşirelik
SB80 5053 Kronik Hastalığı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Stresle Baş Etme Tarzları ve Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişki Elanur Vicnelioğlu Hemşirelik
SB81 5122 ÇOCUKLARDA AŞI REDDİ/ KARARSIZLIĞI/ KARŞITLIĞINI KONU ALAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK İNCELENMESİ İrem Palaz Hemşirelik
SB82 5124 Bebek Bakımı Eğitiminin Annelerin Bebek Bakımına Yönelik Özgüven Düzeyine Etkisi: Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Ayşe Özge Deniz Hemşirelik