Bildiri Gönderimi

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bildiri Gönderim Kuralları
 

 • Bildirilerin kabulü en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi ile yapılacaktır. Hakem süreci “kör hakem sistemi” esas alınarak yürütülecektir.
 • Metin hazırlanırken 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olmalıdır.
 • Kongre bildiri kitabında yayınlanmak üzere kabul edilen sözel bildirilere ait tam metinler örnek tam metin şablonuna göre hazırlanmalıdır. (Örnek Tam Metin Şablonu için tıklayınız)
 • Tam metinler bildiriler kabul edildikten sonra istenecektir. Tam metin gönderim tarihi bildiri sonuçları ile belirtilecektir.
 • Kongremizde konuşmacı olan katılımcılar sadece bir bildiri yollayabileceklerdir. Eğer birden fazla bildiri yollanmak isteniyor ise kongre katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir.
 • Konuşmacılara ait metinler; en az 1500, en fazla 2000 kelime olacak şekilde yüklenmelidir.
 • Şablona uygun hazırlanmayan tam metinlere tam metin kitabında yer verilmeyecektir.
 • Tam metin bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.
 • Tam metinler özet giriş ekranından sisteme yüklenmektedir. Daha önce özet yüklediyseniz mailinize gönderilmiş linkten giriş yapıp yükleme yapabilirsiniz.
 • Bildiri dili Türkçe olmalıdır. 
 • Kayıt ücretini ödeyen bir yazar, en fazla iki bildiri ile kongreye katılabilir. 
 • Bildiri özetleri 350 kelime olmalıdır.
 • Bildiri özetinin “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler” bölümlerini içermesi zorunludur. 
 • Anahtar kelimeler en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. 
 • Bildiriler Times New Roman 12 punto ve 1.5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirim katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.
 • Bildirilerin yazar tarafından tercih edilen sunum türü değiştirilebilir. Bu değişiklik hakkı Bilimsel Danışma Kurulu’na aittir.
 • Sözel ve poster bildiri sahipleri en geç 5 Ekim 2023 tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olmalıdır. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm kongre materyallerinden çıkarılacaktır.
 • Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Bildiri özet yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Sözel Bildiri:
Sözel bildiri sunum süresi ilerleyen tarihlerde bildirilecektir. 
Poster Bildiri:

* Sunumu yapılmayan çalışmalar Sempozyum Özet Kitapçığında yer almayacaktır. 

* Posterler basılı olarak yayımlanacaktır.
* Posterler, 70x100 cm boyutunda olmalıdır. 
* Kongre ve kurum logoları, posterin sağ ve sol köşesinde olabilir.
* Poster başlığı; 48 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
* Yazar Ad(lar)ı 36 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
* Yazar adres(ler)i 36 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.
* Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
* Metin başlıkları 24 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
* Metin 24 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.
* Kaynaklara metin içinde isim ve yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir.
* Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
* Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Etkinlik Tarihi 
13-15 Ekim 2023
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
1 Ekim 2023
 
Erken Kayıt Son Tarih
23 Ağustos 2023
 
İletişim:
MOTTO TURİZM  www.motto.tc
Savas TÜRKMEN savas@motto.tc