Ana Konular

  • Beslenmede Yeni Görüşler
  • Çocukluk Çağında Aşılama (Prematüre bebeğin aşılaması, Pandemi döneminde aşılama, Özel durumlarda aşılama…)
  • Çocukluk Çağı Nadir Hastalıkları (Yenidoğan taramaları, Enzim tedavileri, Gen tedavileri, Tek gen obeziteleri, Konjenital Adrenal Hiperplazi)
  • Kronik Hastalıklarda Teknoloji Kullanımı (Ventilatör desteği, Tip 1 Diyabette teknoloji kullanımı…)
  • Çocuk Sağlığı İzleminde Teknolojinin Etkisi
  • Çocukluk Çağında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
  • Pediatride Sık Karşılaşılan Sorunlar
  • Pediatride Yeni Ufuklar
  • Semptomdan Tanıya

 

Etkinlik Tarihi 
13-15 Ekim 2023
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
1 Ekim 2023
 
Erken Kayıt Son Tarih
23 Ağustos 2023
 
İletişim:
MOTTO TURİZM  www.motto.tc
Savas TÜRKMEN savas@motto.tc